Uden, 22 november 2018

 

De vakgroep Plastisch Chirurgie Bernhoven gaat verder als de Berne Kliniek

 

De vakgroep Plastische Chirurgie werkzaam in Bernhoven gaat verder als zelfstandig behandelcentrum (ZBC) met de naam Berne Kliniek, onder stichting AB Plastics.

Onder deze vlag kan de vakgroep zich verder ontwikkelen binnen zowel de verzekerde als de onverzekerde zorg. Een nieuwe vorm van samenwerking binnen de vertrouwde muren van het ziekenhuis, die door Bernhoven volledig wordt ondersteund. Op donderdag 22 november zijn hiervoor de contracten getekend.

Het afgelopen jaar werkten we al vanuit deze nieuwe structuur. Nu alle formaliteiten zijn voltooid is de ZBC Berne Kliniek een feit. Een goed moment om u in te lichten over wat veranderd is, maar ook over wat hetzelfde blijft.

Met de nieuwe vorm van samenwerking is het vanuit juridisch perspectief van belang dat de Berne Kliniek een eigen identiteit heeft. Zo is het voor patiënten duidelijk met wie ze een behandelrelatie aangaan. Om hier invulling aan te geven is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, die uitstraalt waar de Berne Kliniek voor staat. Er is ook een nieuwe website met informatie voor patiënten en huisartsen (www.bernekliniek.nl).

Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van onze zorg. Met de komst van een nieuwe plastisch chirurg, Diederik Vooijs, kunnen wij nog betere zorg leveren. Twee plastisch chirurgen gaan zich nu volledig richten op de hand- en polschirurgie. Daarnaast hebben we meer tijd voor patiënten ingepland en werken we aan goede en betrouwbare digitale voorlichting. Onze wachttijden blijven kort, zowel voor de verzekerde als de onverzekerde zorg.

Voor de huisartsen zal er weinig veranderen. De Berne Kliniek blijft werken binnen de muren van Bernhoven, op dezelfde polikliniek vanuit een eigen identiteit. De samenwerking met andere specialisten blijft bestaan zoals in de voorgaande jaren. Ook zal de Berne Kliniek werken volgens de eisen en standaarden die gelden voor Bernhoven als geheel. We participeren dan ook in de staf- en kwaliteitsvergaderingen van Bernhoven.

Patiënten kunnen gewoon doorverwezen worden via het zorgdomein van Bernhoven, maar gaan vanaf nu wel een behandelrelatie aan met de Berne Kliniek, in plaats van met Bernhoven.

Met de Berne Kliniek willen we de plastisch chirurgische zorg in de regio verder optimaliseren en nog toegankelijker maken. We hechten groot belang aan een prettige samenwerking, daarom zijn suggesties en ideeën ter verbetering van onze zorg zeer welkom. We zijn laagdrempelig beschikbaar voor overleg.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd, met vriendelijke groet,

 

Namens de Berne Kliniek,

Alex Terng

Bas Rysavy

Bram Keulers

Diederik Vooijs