Disclaimer website Berne Kliniek

Deze disclaimer is van toepassing op de websites van Berne Kliniek, te weten www.bernekliniek.nl.

Met deze website proberen wij zo veel mogelijk antwoord te geven op vragen van patiënten, bezoekers, verwijzers, studenten/scholieren, potentiële werknemers en de media. De informatie aangeboden op deze site is slechts bedoeld ter ondersteuning, niet ter vervanging, van de relatie bestaande tussen patiënt / sitebezoeker en zijn / haar dokter.

Uitsluiting

De site is een dynamisch communicatiemiddel en wordt voortdurend uitgebreid en aangepast met als doel zo volledig en actueel mogelijk te zijn. Desondanks kan het voorkomen dat bepaalde informatie verouderd is. Daarom kunnen aan de teksten op deze site geen rechten worden ontleend en aanvaard Berne Kliniek geen aansprakelijkheid voor een verkeerde interpretatie van de teksten of wegens vermeende onjuistheden.

Foto’s gebruikt op de website zijn van personages en niet van patiënten. Foto’s van patiënten worden enkel geplaatst met nadrukkelijke goedkeuring.

Cookies

Bij het gebruik van deze website worden indien nodig kleine tekstbestandjes, zogenaamde cookies, op uw computer opgeslagen. In zo’n tekstbestand wordt informatie opgeslagen. De website kan deze informatie bij een later bezoek weer herkennen. De website van Berne Kliniek maakt gebruik van zogenaamde ’functionele cookies’ om de site beter te laten functioneren.

U kunt cookies ook op elk gewenst moment verwijderen van uw computer via het menu van uw browser.

Video

Om filmpjes te kunnen laten functioneren op onze website maken wij gebruik van YouTube. Youtube is een dienst van Google. Leest u de privacyprincipes van Google om te weten wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via cookies verwerken.

Social media

Uiteraard mag u via social media laten weten wat u van de Berne Kliniek vindt. U mag echter niet zomaar foto’s of filmpjes die u in Bernhoven of de Berne Kliniek heeft gemaakt op social media zetten. Hiervoor moet u altijd toestemming vragen aan de persoon die u wilt fotograferen of filmen. Ga er respectvol mee om wanneer iemand na plaatsing van een foto of film verzoekt om deze te verwijderen. Wees u bewust van het karakter van social media. Alles wat u op internet plaatst is (en blijft) vindbaar. Plaats niets op social media dat u, andere patiënten of medewerkers van de Berne Kliniek of Bernhoven kan schaden.

Gebruik persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens die u mogelijkerwijs via de website verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor uw aanvraag of reactie. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Wij verzoeken u geen medische informatie per e-mail naar ons te sturen.

PDF bestanden

Deze site bevat tal van documenten in PDF-formaat. Om PDF-bestanden te kunnen lezen, heeft u Acrobat Reader nodig. Dit programma kunt u hier gratis downloaden.

Links naar andere sites

Hoewel Berne Kliniek kritisch is in het linken naar websites van andere organisaties, valt de inhoud van deze sites nadrukkelijk buiten de verantwoordelijkheid van Berne Kliniek.

E-mail

Door Berne Kliniek verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Ook het vermenigvuldigen, openbaar maken, verstrekken en/of verspreiden van deze informatie is niet toegestaan. Berne Kliniek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails, of voor de tijdige ontvangst ervan.

Foto’s, films en geluidsopnamen

Wilt u in het ziekenhuis filmen, fotograferen of geluidsopnames maken? Houd dan rekening met de privacy van anderen. U moet altijd vooraf toestemming vragen aan de personen die u fotografeert, filmt of opneemt.
Vertel er ook bij wat u wilt doen met de foto, film of geluidsopname. Externe publicatie is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de Berne Kliniek en Bernhoven. Als iemand toestemming weigert of als iemand niet in staat is om toestemming te geven, mag u géén foto’s of opnames van die persoon maken. Ook van kinderen mag u geen foto’s of opnames maken.

Gesprek met uw zorgverlener opnemen

Van een gesprek tussen u en uw zorgverlener mag u geluidsopnamen maken om het gesprek op een rustig moment nog eens terug te kunnen luisteren. Maar wij verwachten van u:

  • dat u van tevoren overlegt met uw zorgverlener. Als de zorgverlener bezwaar heeft, dan is hij of zij verplicht om schriftelijke informatie beschikbaar te stellen.
  • dat u de geluidsopnamen alleen voor privé-doeleinden gebruikt. Het openbaar maken van de opnamen (ook op social media) mag alleen met expliciete toestemming van de zorgverlener.
Foto’s en film voor uw behandeling

Soms maakt een zorgverlener in het kader van uw behandeling foto’s of filmopnamen. Deze opnamen worden bewaard in uw dossier. In het kader van de behandeling vraagt de zorgverlener hiervoor uw toestemming. Heeft u bezwaar tegen het maken van foto- of filmopnamen, dan kunt u dit aangeven.

Als we de foto’s of -of filmopname(n) voor onderwijs -of kwaliteitsdoeleinden willen gebruiken, moeten wij u vooraf apart om toestemming vragen en uitleggen waarvoor we ze gebruiken en hoe lang we ze bewaren. U beslist zelf of u dit wilt en kunt uw toestemming altijd weer intrekken.

Onafhankelijk

Deze website wordt gefinancierd uit algemene middelen van Berne Kliniek. De site toont geen vormen van advertenties en/of reclame anders dan promotie voor onze eigen diensten. De medische informatie op deze website wordt niet beïnvloed door de wijze van financiering.

Vragen en reacties

Wij stellen wij het op prijs als u onvolledigheden en/of fouten op de site aan ons doorgeeft. U kunt hierover contact opnemen.

Ook voor vragen over en reacties op deze website kunt u hem een mail sturen.

Heeft u vragen aan behandelaren of andere medewerkers van Berne Kliniek. Neem bij voorkeur telefonisch contact op: 0413 – 40 40 40. Of stuur een email.