Contact

De Berne Kliniek maakt gebruik van het klantencontactcentrum (KCC) van Bernhoven waar u terecht kunt met uw vragen - telefonisch of per e-mail. De medewerkers van het informatiecentrum informeren u en kunnen een afspraak inplannen.

Informatiecentrum

Neem contact op met ons informatiecentrum via:
0413-401974 of  poli@bernekliniek.nl

Het is mogelijk dat we telefonisch slechter bereikbaar zijn op bepaalde momenten. Stuur ons dan een email met uw naam en geboorte datum en u krijgt snel een antwoord. Zijn er vragen over de nazorg dan kunt u altijd een foto meesturen met uw vraag.

Openingstijden:

Wij zijn bereikbaar van: 8.30 tot 17.00 uur maandag t/m vrijdag.
Telefoonnummer: 0031 413401974

Heeft u een probleem na een ingreep kijk dan in deze folder voor advies en manieren om contact op te nemen.

Buiten kantooruren, als er sprake is van spoed, kijk dan in de folder hoe u het beste contact op kunt nemen. Bij zeer dringende spoed bel direct de spoedeisende hulp van Bernhoven: 0413 404 040

Om het consult met een van onze specialisten voor te bereiden, vraagt de medewerkster van het Informatiecentrum u soms telefonisch een aantal medische gegevens te verstrekken, indien nodig.

Adres

Nistelrodeseweg 10
5406 PT  UDEN
Routebeschrijving

Aanmeldbalie

In het ziekenhuis Bernhoven meldt u zich bij de centrale aanmeldbalie, hier kan u zich aanmelden. Hierna gaat u naar 50G voor een polibezoek en 50H voor een ingreep.

Spoedeisende hulp

Voor spoedeisende hulp kunt u zich richten tot de spoedpost van Bernhoven.

Afspraak wijzigen

Mocht u onverwacht verhinderd zijn, dan verzoeken wij u vriendelijk 48 uur van te voren contact met ons op te nemen. We kunnen uw afspraak dan verzetten of annuleren en iemand anders de mogelijkheid bieden uw plaats in te nemen.

Vragen over uw behandeling

Bent u bij ons in behandeling en heeft u een medische vraag?
Bel dan ons direct op 0413-401974

Afspraak zonder doorverwijzing

U kunt vrijblijvend een afspraak maken bij een van onze plastisch chirurgen. U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts. Mocht u twijfelen of u in aanmerking komt voor een vergoeding door de verzekering dan is het verstandig om de huisarts wel om een verwijzing te vragen.

Privé klinieken zijn verplicht om een bezoek aan de arts (consult) in rekening te brengen. De kosten zijn 60,- euro. Indien u een ingreep laat verrichten gaat dit bedrag van de totaalprijs af. Deze verplichting geldt voor plastisch chirurgen die lid zijn van de beroepsvereniging NVPC.

Maakt u een afspraak met een verwijzing dan wordt uw bezoek gedeclareerd bij uw verzekeraar. Hou er rekening mee dat dit van uw eigen risico af gaat. Dit geldt ook als de ingreep blijkt niet vergoed te worden. U kunt dan de ingreep zelf betalen als u dit wenst.

U kunt een afspraak maken via de polikliniek 0413-401974 of u stuurt een email dan nemen wij contact op.

Klachten

De Berne Kliniek vindt het belangrijk dat patiënten, familie en bezoekers tevreden zijn over de behandeling en verzorging. Daarom staan wij open voor opmerkingen of klachten, die mogelijkheden bieden de dienstverlening van de Berne Kliniek te verbeteren. Voor het indienen van een klacht, kunt u gebruikmaken van de faciliteiten die Bernhoven daarvoor biedt. Vermeld duidelijk dat het om een behandeling in de Berne Kliniek gaat.

» Meer informatie over de klachtbehandeling van Bernhoven
» Direct een klacht indienen