U komt binnenkort voor een 1e consult bij de plastisch chirurg na verwijzing van uw huisarts, dit consult valt onder de basiszorg en kan derhalve ook verrekend worden met uw eigen risico. 

 Voor sommige behandelingen moet er een aanvraag worden gedaan bij uw zorgverzekeraar (bijvoorbeeld bij ooglidcorrecties, buikwandcorrecties, borstcorrecties,). Wanneer uw zorgverzekeraar de aanvraag niet goedkeurt kunt u er voor kiezen om de behandeling eventueel zelf te betalen. Het eerste consult wordt dan wel bij uw verzekeraar gedeclareerd en verrekend, en kan dus voor rekening van uw eigen risico komen.

 Dit geldt niet voor bijvoorbeeld behandelingen aan hand en pols, reconstructieve operaties of bijvoorbeeld operaties aan de huid in verband met verdachte plekjes of huidkanker, deze vallen altijd onder de basisverzekering. U heeft dan nog wel eventueel uw eigen risico waarmee het een en ander wordt verrekend. 

 Mocht u daarvoor kiezen dan kunt u ook een afspraak maken waarbij er geen aanspraak wordt gemaakt  op uw verzekering. U heeft dan ook geen verwijzing nodig, u draagt de kosten van het eerst consult dan zelf, deze kosten gaan af van de kosten van eventuele een latere behandeling. Er kan dan ook geen aanvraag ingediend worden bij uw verzekering. Wanneer u hiervoor kiest, geeft u dat dan aan voordat u ons bezoekt! De prijs staat op onze website.