Diederik Vooijs is nu European Board Certified Hand Surgeon

Plastisch chirurg Diederik Vooijs van de ZBC Berne Kliniek heeft vorige week het prestigieuze Europese EBHS diploma voor handchirurgie behaald.

De European Board of Hand Surgery heeft dit examen ingesteld, om de standaard voor handchirurgie in Europa te zetten, op weg naar formele certificering van de superspecialisatie Handchirurgie.

De FESSH is de Europese federatie voor de landelijke wetenschappelijke handchirurgische verenigingen waar onder de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie en vertegenwoordigt 27 landen in Europa. Het doel van de FESSH is het continue verbeteren van de zorg van hand- en polschirurgie door onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht.

Eén pijler hiervan is het jaarlijks afnemen van het EBHS-examen. Aangezien handchirurgie nog geen erkend Europees specialisme is (zoals bijvoorbeeld plastische chirurgie of orthopedie) is het van belang toe te zien op de kwaliteit hiervan. Het doel van het examen is uniformiseren van de handchirurgie in Europa en staat gelijk aan een Europees diploma Handchirurgie.

De selectieprocedure voor deelname aan het examen is streng. Deelname aan het examen wordt pas toegestaan als de deelnemer meer dan twee jaar als medisch specialist is geregistreerd, er een uitgebreid palet aan handchirurgische ingrepen is verricht, er genoeg traumatologische en microchirurgische ingrepen zijn verricht en er wetenschappelijke artikelen zijn gepubliceerd. Daarnaast moet de kandidaat voorgedragen worden door de Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie.

Na succesvolle selectie voor deelname, volgt een schriftelijk examen en bij het slagen hiervan een serie mondelinge examens over de volledige breedte van de handchirurgie. Deze mondelinge examens vinden plaats tijdens het jaarlijkse congres voor handchirurgie van de FESSH, dat dit jaar in Berlijn plaatsvond.

Met het behalen van dit EBHS diploma door Diederik Vooijs, heeft de Berne Kliniek nu met Alex Terng en hem twee ervaren handchirurgen in huis, die de hand- en polschirurgie in de volledige breedte beheersen.

 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/handchirurgie-is-een-vak-apart.htm

De ontwikkelingen in de handchirurgie hebben een hoge vlucht genomen. Daarom is het eigenlijk niet meer verantwoord om dit specifieke vakgebied er zomaar ‘bij’ te doen. Erkenning als specialisme zou de kwaliteit van diagnostiek en behandeling ten goede komen.