Wachttijden

Per categorie

We geven hier een indicatie van de wachttijden bij de Berne Kliniek. Soms kan dit verschillen per aandoening. Spoedgevallen krijgen voorrang.

Wachttijd informatie

Code wachttijd 304

Postcode vestiging: 5406PT

AGB ZBC: 22220779

Polikliniek

Indien er een spoedindicatie is kan iemand op dezelfde dag gezien worden. Andere indicaties, kunnen na overleg, dezelfde dag of vervroegd gezien worden.

Polikliniek en behandelingen

De wachttijden worden door Bernhoven bijgehouden. U kunt op DEZE LINK de actuele standen per week bekijken, ook voor de Berne Kliniek.

wachttijd kan variëren per ingreep en is afhankelijk van beschikbaarheid de patiënt, de operatiekamers en de operateur.

Aanvullend onderzoek

Röntgenfoto: kan vrijwel altijd direct tijdens bezoek.

EMG (zenuwgeleidingsonderzoek bij neurologie): 14-60 dagen

Toelichting

De tijden op deze pagina zijn een indicatie. Ze worden zo nodig aangepast. Tijdens vakanties en in drukke periodes (bijvoorbeeld aan het einde van het jaar) kunnen ze oplopen.

Hou er rekening mee dat er voor veel ingrepen een aanvraag gedaan moet worden bij de verzekeraar. Dit kan twee weken duren.

Wilt u op een bepaalde tijd een ingreep laten verrichten zorg er dan voor dat u ruim van te voren een afspraak heeft. Zo heeft u een grotere kans dat wij u dit tijdstip kunnen aanbieden.

 

“Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken”.

 

De daadwerkelijke gerealiseerde wachttijd kan op individueel niveau anders uitpakken dan gepubliceerd. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen die de wachttijd doen oplopen of verminderen. De gepubliceerde wachttijd is dan ook niet meer dan een zo realistisch mogelijke indicatie voor de patiënt hoe lang hij naar verwachting moet wachten na het maken van een afspraak.

Wij helpen u graag

  • De service van een privékliniek binnen een ziekenhuis 
  • Korte wachttijden voor de poli en behandelingen
  • Persoonlijke benadering met goede uitleg