Operaties aan de hand

Verzekerde zorg

De plastisch chirurg heeft samen met u besloten dat er bij u een operatie aan uw hand of pols moet worden uitgevoerd. Omdat er verschillende operaties aan de hand en pols mogelijk zijn, leggen we u uit wat u gemiddeld kunt verwachten. Dingen die specifiek horen bij de operatie die u zal ondergaan, bespreekt de plastisch chirurg met u.

Operaties aan de hand en pols zijn vaak moeilijk. Daarnaast duurt het vaak lang tot alles genezen is: het kan zes maanden of langer duren voordat alles weer prettig voelt. Voor het verkrijgen van een goed resultaat is het belangrijk dat u de instructies van de plastisch chirurg en handtherapeut actief opvolgt.

Voorbereiding

Afhankelijk van de ernst van uw aandoening zal de operatie poliklinisch (op de poliklinische behandelkamer) of via een dagopname (op de operatiekamer) uitgevoerd worden.

Als u op de operatiekamer behandeld wordt, moet u nuchter zijn. Voordat u geopereerd wordt, heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Deze  arts is verantwoordelijk voor de verdoving of narcose en zal met u de gang van zaken bespreken.

Indien uw behandeling op de poliklinische behandelkamer wordt uitgevoerd, hoeft u niet nuchter te zijn. Er wordt dan met lokale verdoving gewerkt.

De plastisch chirurg zal voor de behandeling vragen welke medicijnen u gebruikt en welke operaties en ziektes u heeft doorgemaakt. In sommige gevallen moeten medicijnen (bijvoorbeeld bloedverdunners) voor een operatie gestopt worden. Daarnaast kan roken de toename van een ontsteking verhogen. Wanneer u 6 weken voor de operatie stopt met roken, dan is het risico op ontstekingen aanzienlijk kleiner.

De behandeling

De duur van handoperaties kan, afhankelijk van uw aandoening, variëren van 15 minuten tot soms twee uur. Deze wordt onder lokale verdoving, een verdoving van de hele arm of algehele narcose verricht. Het kan voorkomen dat u tijdens de operatie een band om de arm krijgt die de bloedtoevoer tijdelijk afsluit. Deze lijkt op een bloeddrukband. Met behulp van deze band kan de plastisch chirurg veilig zijn werk doen.

Operaties in de hand gebeuren vaak via een zig-zag snee in de handpalm en vingers. Dit wordt gedaan om het krimpen van littekens tegen te gaan.

Na de ingreep wordt de huid meestal gehecht met een niet oplosbare hechting en krijgt u een drukverband om de hand. Mogelijk krijgt u een mitella om de hand hoog te houden.

Let op: u mag tijdens de operatie geen sieraden aan de aangedane hand of pols dragen!

Na de behandeling

Na de behandeling mag u dezelfde dag naar huis. Na drie tot vijf dagen mag u zelf het verband verwijderen, tenzij nadrukkelijk wordt gezegd dat deze door de plastisch chirurg verwijderd moet worden. Als het drukverband van uw hand af is, kunt u gewoon weer douchen. Op de wond kunt u een pleister plakken of een klein verbandje aanbrengen.

Na een handoperatie moet u rekening houden met de volgende zaken:

  • U mag met een verband geen voertuig besturen, dus neem iemand mee die u thuisbrengt.
  • Het is verstandig om de hand s’nachts op een kussen te leggen zodat deze hoger ligt.
  • Indien nodig zult u oefentherapie krijgen via een handtherapeut. Deze nabehandeling is vaak van groot belang of een operatie succesvol wordt.

Na ongeveer twee weken worden de hechtingen verwijderd. Het kan drie tot zes maanden duren voordat alle klachten van de operatie verdwenen zijn (krachtsverlies, pijnklachten, etc.). We adviseren u om de eerste zes weken geen zware arbeid of sport te verrichten waarbij u uw handen belast.

Heeft u veel pijn na de operatie, dan zou het verband te strak kunnen gaan zitten door middel van een zwelling. Probeer in dit geval het verband wat losser te maken. Normaal is paracetamol voldoende voor een goede pijnstilling.

Complicaties

Na iedere operatie bestaat er een risico op een nabloeding of infectie. Door nauwkeurig en steriel te werken, wordt dit risico minimaal gehouden. Wanneer er na de operatie sprake is van toenemende pijnklachten, zwelling, roodheid van de wond of koorts, dan raden wij u aan contact op te nemen met de polikliniek. Bij enige twijfel adviseren wij u om te komen. Mocht er iets in de avonduren of in de weekenden voorvallen, dan kunt u altijd terecht op de spoedeisende hulp van ziekenhuis Bernhoven. Er is altijd een dienstdoende plastisch chirurg bereikbaar.

Andere complicaties kunnen zijn: het niet (geheel) verdwijnen van de klachten, krachtverlies, littekenklachten, het opengaan van de wond, snel terugkomen van de aandoening, het niet genezen van bot, pijnklachten of beschadiging aan weefsels in het operatiegebied zoals de zenuwen of bloedvaten.

Print pagina

Wij helpen u graag

  • De service van een privékliniek binnen een ziekenhuis 
  • Korte wachttijden voor de poli en behandelingen
  • Persoonlijke benadering met goede uitleg