gecontracteerde zorgverzekeraars

Hieronder vindt u een lijst met alle gecontracteerde verzekeraars van de Berne Kliniek.

Gecontracteerde zorgverzekeraars

CZ – Delta Lloyd – OHRA

Besured – Promovendum – National Academic

DSW – ASR

ONVZ – Zorg & Zekerheid – ENO

VGZ – IZA

Zilverenkruis – FBTO – Interpolis – de Friesland

Menzis

Achmea

Actuele wachttijd

Mocht onze wachttijd te lang zijn dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar voor wachttijdbemiddeling. Soms kunnen wachttijden oplopen doordat het budget van uw verzekeraar op is. Indien er geen extra regeling mogelijk is met de verzekeraar kan dit betekenen dat u pas het komend jaar terecht kan.

Tarieven behandelingen

Wat kost mijn behandeling?

Alle ziekenhuizen werken met Diagnose Behandel Combinaties (DBC’s). De diagnose, de behandeling en de daarmee samenhangende activiteiten zijn bij elkaar gebracht in één administratieve code: de Diagnose Behandeling Combinatie. Een nadere toelichting van de kosten van ziekenhuiszorg vindt op de website van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Prijslijst DBC’s

De aanvangsdatum van de DBC-behandeling bepaalt welke prijs van toepassing is. Voor nagenoeg alle behandelingen worden afgespraken gemaakt tussen de Berne Kliniek en zorgverzekeraars. Als uw verzekeraar geen contract met ons afsluit, is het mogelijk dat u de behandeling (deels) zelf moet betalen. Dit kan het geval zijn bij zogenaamde budgetpolissen. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar.

In de ‘Prijslijst behandeling (zie onder: DBC passantentarieven) kunt u per zorgproduct de tarieven zien*. Deze gelden alleen voor patiënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar waarmee de Berne Kliniek geen specifieke prijsafspraken heeft gemaakt.

* De prijslijsten zijn onder voorbehoud. Mochten landelijke of interne ontwikkelingen aanleiding geven tot het aanpassen van deze prijslijst, dan behouden wij ons het recht voor om dit te doen, een en ander in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en richtlijnen.
* Wanneer er een prijsverschil is tussen het moment van het opvragen van de prijs en de aanvang van de behandeling (als u voor de eerste keer in het ziekenhuis komt), dan is de prijs op het laatstgenoemde moment altijd van toepassing.

Voorschotbedragen

Indien niet kan worden vastgesteld dat u verzekerd bent, dient u voorafgaand aan de behandeling een voorschot te voldoen.

De voorschotbedragen zijn:

  • € 250,- op de Spoedpost;
  • € 250,- voor polibezoeken;
  • € 50,- voor laboratoriumonderzoeken;
  • € 100,- voor radiologie-onderzoeken;
  • € 500,- voor een niet geplande opname;
  • Voor spoedoperaties kunnen andere bedragen in rekening gebracht worden.

Neemt u dus altijd uw verzekeringsbewijs mee!

LINK: DBC passantentarieven

Wij helpen u graag

  • De service van een privékliniek binnen een ziekenhuis 
  • Korte wachttijden voor de poli en behandelingen
  • Persoonlijke benadering met goede uitleg