Facelift

Cosmetiek (niet-verzekerde zorg)

Een facelift is de beste manier om een verslapte gezichtshuid te corrigeren. De huid en het onderliggende spier- en bindweefsel worden bij een facelift strakker getrokken. Daardoor krijgen uw hals en kaak weer hun jeugdige contouren terug en lijkt u jaren jonger. Een moderne facelift kan onder een ‘roesje’ worden gedaan.
Dankzij nieuwe technieken is een facelift een minder ingrijpende operatie geworden. Dit heeft geleid tot minder lange operaties, zachtere littekens en kortere hersteltijd.

Een consult voor een facelift

Tijdens het eerste consult komt alles aan de orde wat met de behandeling te maken heeft: welke methode voor u het beste is, welk resultaat u mag verwachten, de mogelijke risico’s en de nazorg. U krijgt altijd een eerlijk advies en duidelijke voorlichting over de behandeling en de periode erna.

Tijdens dit consult bekijkt de plastisch chirurg of u een geschikte kandidaat bent voor een facelift. Hij zal vragen naar uw gezondheid, uw medische achtergrond en welke medicijnen u gebruikt. Bloedverdunnende medicijnen en roken moet u voor de behandeling stoppen. Door roken bestaat er vanwege de slechtere doorbloeding een kans op lelijke littekenvorming en kan een deel van de huid zelfs afsterven. Ook neemt de kans op een infectie duidelijk toe als u rookt.

Uw plastisch  chirurg zal ook vragen wat uw wensen en verwachtingen zijn en zal  vervolgens aangeven of een ingreep in uw geval aan die verwachtingen kan voldoen. En ook of een combinatie met een andere behandelmethode een optie kan zijn en geeft u aanvullende informatie met betrekking tot de voor- en nazorg en de controles.

Besluit u tot een behandeling, dan wordt alle informatie op papier gezet in een behandelingsovereenkomst die zowel door de plastisch chirurg als door u wordt ondertekend.
Aan een consult zijn kosten verbonden (€ 50,-). Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de behandelprijs.
Voor de behandeling worden er foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier.

Voorbereiding

Een moderne facelift kan uitstekend onder lokale verdoving worden gedaan. Ook narcose is echter een goede mogelijkheid. Uw arts zal met u bespreken wat voor u de beste optie is.  Wanneer de operatie onder algehele narcose vindt plaats heeft u voordat u geopereerd wordt  een gesprek met de anesthesioloog. Deze arts is verantwoordelijk voor de narcose en zal met u de gang van zaken bespreken. De anesthesiologen van Bernhoven staan bekend om hun goede narcose en pijnstilling. De misselijkheid en pijn na de operatie valt vaak erg mee. Voor een operatie onder algehele narcose moet u altijd nuchter zijn.

De behandeling

De incisie die gebruikt wordt voor uw facelift is zo kort mogelijk. Het standaard gebruikte sneetje voor het oor tot bij de oorlel wordt zo nodig voor de haargrens, boven het oor of ook soms achter het oor doorgezet. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden (bouw, type en conditie van de huid, geslacht, etc). Waar bij een facelift meestal volstaan kan worden met het liften naar boven, kan het voor een halslift soms ook nodig zijn om de huid wat meer naar achteren te verstrakken.

Tijdens de operatie wordt de huid losgemaakt van het onderhuidse bind- en spierweefsel (SMAS). Deze SMAS laag is eigenlijk het fundament van het gezicht en heeft veel meer stevigheid  dan de huid zelf. Door de SMAS te liften gaat de huid vanzelf mee waardoor het verfrissende effect verkregen wordt. Via speciale hechtingen wordt deze SMAS laag aangetrokken en vastgezet. Daardoor heeft u straks langer plezier van de ingreep. Als laatste wordt de hoeveelheid overtollige huid weggesneden en de huid spanningsloos gehecht. Dit laatste is belangrijk om een litteken te krijgen dat zo min mogelijk zichtbaar is. De ingreep zelf duurt ongeveer twee uur, afhankelijk van hoe uitgebreid deze is.

Na de ingreep

Natuurlijk kunt u zich, wanneer u bijkomt uit de narcose na de operatie, wat slap en moe voelen. Dit trekt in het algemeen snel weer bij. Afhankelijk van wat u heeft afgesproken met uw plastisch chirurg mag u enkele uren na de ingreep naar huis of blijft u één nacht in de kliniek.

Meestal krijgt u voor één week een verband om het hoofd. Zonodig zal uw chirurg u aanraden het drukkend verband nog langer om te houden. Dit verband mag wel worden afgedaan om te douchen en de haren te wassen, maar moet verder in de eerste week continu worden gedragen. Hierna dient u een drukband te dragen (welke u zelf dient te bestellen) voor enkele weken.

Napijn en herstel

Een facelift is geen pijnlijke ingreep. Vaak is het dan ook meer het ongemak van verbanden, zwelling en slechter kunnen slapen dat vervelend is. Wanneer u toch last heeft van napijn, kunt u de door ons voorgeschreven pijnstillers gebruiken.

Het is mogelijk dat uw gezicht, met name aan de zijkanten, nog een poosje blauw en gezwollen blijft. Deze zwelling verdwijnt vanzelf in de loop van een paar weken. Als er blauwe plekken ontstaan, dan zullen deze vanuit het gezicht naar de hals zakken en waarschijnlijk, afhankelijk van de intensiteit, een paar weken zichtbaar zijn. De hechtingen worden verwijderd bij de controle na 1 à 2 weken. Als er oplosbare hechtingen zijn gebruikt, is het verwijderen hiervan uiteraard niet nodig.

De incisies die worden gemaakt om de facelift uit te kunnen voeren, worden op een zo mooi mogelijke wijze gehecht. De littekens worden verborgen in de plooi voor de oren of in het oor, in de haargrens of direct achter het oor. De eerste maanden kunnen de littekens vurig zijn. Hierna zullen ze meer en meer de kleur van de huid aannemen. Meestal blijft er niet meer over dan een klein licht lijntje dat voor uw omgeving niet meer zichtbaar is.

Na een facelift moet u enkele dagen rust nemen zodat uw lichaam tijd heeft om te herstellen. De meeste mensen gaan na twee weken weer aan het werk.

Complicaties

Net als bij de meeste chirurgische ingrepen bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Ook kan, ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, een infectie ontstaan. De kans hierop is echter klein, namelijk 1 à 2%. Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding. Ook zijn er kleine risico’s verbonden aan de narcose. Bij twijfel krijgt u altijd antibiotica om het risico op infectie te verminderen.

Specifieke complicaties bij een facelift zijn de beschadiging van zenuwen in het gezicht, asymmetrie (die meestal vooraf ook al bestaat), haarverlies, vorming van hypertrofische (=verdikte) littekens en blijvende gevoelloosheid in een deel van het gezicht. Wanneer u voor en na de behandeling niet enkele weken stopt met roken is de kans op afstervend huidweefsel duidelijk vergroot.

Resultaat

Als u een facelift overweegt, is het van belang dat u reële verwachtingen heeft van het resultaat. Uw chirurg zal het te verwachten resultaat in uw geval dan ook zo duidelijk mogelijk maken bij het eerste consult. De ingreep geeft altijd een duidelijke verbetering en zichtbare verjonging, maar uw gezicht wordt er niet opeens ‘perfect’ door.

Tijdens de eindcontrole worden foto’s gemaakt die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.

Print pagina

Tarieven

Facelift, minifacelift onder lokaal anesthesie
€ 4200,-
Facelift, minifacelift onder algehele anesthesie
€ 6400,-
Facelift, MACS
€ 6600,-
Halslift narcose
€ 6100,-
Combinatie hals- en facelift
€ 10000,-
Correctie onderkin, algehele anesthesie
€ 4700,-
Correctie onderkin, lokaal anesthesie
€ 2500,-

Wij helpen u graag

  • Privézorg met de voordelen van een ziekenhuis
  • Voor alle cosmetische behandelingen
  • Vriendelijke specialisten met veel ervaring