Verwijderen borstprothesen

Verzekerde zorg

Vrouwen kiezen er steeds vaker voor om bij klachten hun prothesen te laten verwijderen zonder nieuwe prothesen terug te plaatsen. De reden voor het verwijderen kunnen per persoon verschillen. Het kan gaan om kapselvorming met of zonder pijnklachten, een lekkage van de prothese of onrust en zorgen om de prothese (gezien de huidige berichtgevingen). 

Lekkage van een prothese
Als er sprake is van een kapotte prothese dan moet deze eruit gehaald worden. Als het te lang blijft zitten kan het gezondheidsklachten veroorzaken en verspreiden in het lichaam. Dit gebeurt niet meteen omdat het kapsel dit voor een tijd tegen houdt.

Kapselvorming
Tijdens de eerste weken na een borstvergroting of een borstreconstructie met prothese ontstaat er een kapsel rond de prothesen, dit is een natuurlijk proces. In een klein aantal gevallen trekt het kapsel rondom de prothesen teveel samen. Door het samentrekken voelt de borst harder aan en kan daardoor ook gaan vervormen. Het kapsel om de prothese wordt hierdoor voelbaar en in sommige gevallen wordt deze ook zichtbaar. We noemen dit kapselcontractuur. Dit kan pijnlijk zijn. Mocht dit gebeuren, dan kunnen we het kapsel weghalen en als het nodig is de prothesen vervangen. Overmatige kapselvorming kan bij de een ernstiger zijn dan bij de ander. Het kan gaan om een lichte en niet hinderlijke vorm. Het kapsel is niet een directe reden om een operatie uit te voeren, maar bij klachten wordt dit wel vaak gedaan. Dit noemen we graad 1 (baker klasse I). Het kan ook een ernstigere vorm hebben met verhoogde gevoeligheid en een zichtbaar harder geworden kapsel. Dit noemen we graad 4 (baker klasse IV). Mocht dit gebeuren, dan kunnen we het (gedeeltelijk) kapsel weghalen (capulectomie). Twijfelen we over hoe het kapsel eruit ziet dan sturen we het op om na te laten kijken (pathologie). Bij een lichte vorm kan besloten worden om alleen het kapsel te openen (capsulotomie) en de prothese te verwijderen. De holte wordt altijd goed gereinigd zodat er geen eventuele siliconenresten achter blijven.

Een consult voor het verwijderen van borstprothesen

De plastisch chirurg zal kijken naar wat uw klachten en wensen zijn. U krijgt een aantal vragen over uw gezondheid. Het is van belang om belangrijke medische informatie met uw plastisch chirurg te delen. De borsten worden onderzocht en opgemeten en er worden foto’s gemaakt voor in het medisch dossier.

U krijgt uitleg over de operatie en een advies.

Mentor heeft een garantieplan voor de vervanging van borstprothesen bij lekkage en kapselvorming. Heeft u mentorprothese dan heeft u kans op een bijdrage vanuit mentor als de prothesen niet ouder zijn dan 10 jaar. U vindt de voorwaarden op de site van de leverancier Bloomedical. 

Als u de prothesen wil laten verwijderen om een medische reden zoals kapselvorming (graad 4) of een lekkage dan wordt de operatie meestal vergoed. Maakt u zich ongerust dan kan dit per verzekeraar verschillen en kan soms een operatie voor eigen rekening zijn. We moeten altijd een aanvraag indienen dus u heeft een verwijzing van de huisarts nodig.

Kijk op onze prijslijst voor de kosten die u zelf moet betalen.

Voorbereiding

De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Voordat u geopereerd wordt, heeft u een gesprek met de anesthesioloog. Deze arts is verantwoordelijk voor de narcose en zal met u de gang van zaken bespreken. De misselijkheid en pijn na de operatie valt vaak erg mee. Voor een operatie onder algehele narcose moet u altijd nuchter zijn.

De behandeling

Via het oude litteken worden de prothese verwijdert (dit kan niet via een litteken in de oksel). Als er sprake van een lekkage van de prothese dan wordt eerst de holte gereinigd zodat er geen siliconen achterblijven.

Het kapsel wordt goed bekeken. Harde en verdikte stukken worden verwijdert. Als het kapsel niet erg verdikt is wordt het alleen ingesneden zodat het kan uitzetten. Het kapsel blijft dus zitten, maar staat niet meer strak. Dit verkleint de kans op complicaties en geeft goede resultaten.

Soms kan de operatie gecombineerd worden met een borstlift om de vorm van de borst te verbeteren.

In de Berne Kliniek hebben we de afspraak om materialen die we uit het lichaam halen NIET mee te geven aan de patiënt. Materialen zijn verontreinigd met onder andere bloed en kunnen scherp zijn. Ook kunnen ze zo stuk zijn dat ze uit elkaar vallen (zeker in het geval van borstprothesen). Heeft u prothesen van Mentor dan kunnen we ze indienen voor een garantieprocedure. Voor andere merken doen we dit niet.

Bent u het hier niet mee eens dan raden wij u aan dit tijdens een consult te bespreken. U kunt er voor kiezen om de operatie elders te laten verrichten als wij u hierin niet kunnen volgen. Op het moment dat u op de operatiekamer bent is het niet meer mogelijk om dit te bespreken en/of te veranderen.

In de Berne Kliniek hebben we de afspraak om materialen die we uit het lichaam halen NIET mee te geven aan de patiënt. Materialen zijn verontreinigd met onder andere bloed en kunnen scherp zijn. Ook kunnen ze zo stuk zijn dat ze uit elkaar vallen (zeker in het geval van borstprothesen). Heeft u prothesen van Mentor dan kunnen we ze indienen voor een garantieprocedure. Voor andere merken doen we dit niet.

Bent u het hier niet mee eens dan raden wij u aan dit tijdens een consult te bespreken. U kunt er voor kiezen om de operatie elders te laten verrichten als wij u hierin niet kunnen volgen. Op het moment dat u op de operatiekamer bent is het niet meer mogelijk om dit te bespreken en/of te veranderen.

Na de behandeling

U mag meestal dezelfde dag naar huis. U krijgt een recept voor extra pijnstilling mee. Op de afdeling kunnen ze voor u de bh-maat opmeten. U krijgt van ons een adres waar u snel een goede druk bh kunt bestellen. Voor de eerste dagen krijgt u een steunband om.

Na de behandeling moet u rekening houden met de volgende zaken:

  • Zorg ervoor dat iemand u thuis kan brengen (de operatie is meestal in dagbehandeling). U mag niet zelf autorijden.
  • De pijn na de operatie verschilt per techniek en wisselt per persoon. Het is belangrijk om zo snel mogelijk in beweging te komen. Ga niet te veel op bed liggen.

Twee weken na de operatie komt u op controle bij de assistente.
Wanneer er eerder problemen ontstaan, dan raden wij u aan contact op te nemen met de polikliniek. Bij enige twijfel adviseren wij u om langs te komen. Wanneer er iets in de avond of weekenden voorvalt, dan kunt u altijd terecht op de spoedeisende hulp van ziekenhuis Bernhoven. Er is altijd een dienstdoende plastisch chirurg beschikbaar.

De zwelling verdwijnt in de loop van twee tot zes weken. Hoe uw borsten eruit komen te zien is vooraf lastig in te schatten. Bij sommige mensen kan de operatie gecombineerd worden met een borstlift. Borsten kunnen ongelijk zijn na de operatie. Dit kan komen doordat er aan een kant bijvoorbeeld meer kapsel weggehaald moet worden of omdat de borsten zonder prothesen ongelijk zijn. Het is belangrijk om de littekens gedurende het eerste jaar na de ingreep niet aan de zon bloot te stellen. Door de zon kunnen ze ‘inbranden’ en daardoor blijven ze meer zichtbaar. Hou de littekens bedekt of smeer ze in met een zeer hoge beschermingsfactor. Na een jaar is het verstandig om de littekens met mate aan de zon bloot te stellen. Daardoor worden ze minder zichtbaar.

De meeste mensen die een kapseloperatie hebben ondergaan, kunnen na één tot twee weken weer gaan werken en zijn na zes weken weer volledig actief.

Het resultaat

Er kan altijd een verschil bestaan tussenbeide borsten. Dit kan komen door verschil in kapselvorming. Soms wordt ook de bedekking dunner waardoor eerder plooien voelbaar of zichtbaar zijn. Na ongeveer drie maanden heeft u een goed zicht op het uiteindelijke resultaat. In de periode direct na de ingreep zullen de littekens rood van kleur en enigszins opgezet zijn. Na verloop van tijd wordt dit minder en na ongeveer een jaar zijn er slechts nauwelijks zichtbare witte lijntjes over. Tijdens de eindcontrole worden er foto’s gemaakt die aan uw medisch dossier worden toegevoegd.

Complicaties

Net als bij de meeste chirurgische ingrepen bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Ook kan, ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, een infectie ontstaan. De kans hierop is echter klein, namelijk 1 à 2%. Bij twijfel krijgt u altijd antibiotica om het risico op infectie te verminderen. Roken vergroot de kans op een infectie. Daarom raden we u dringend aan om vier tot zes weken voor de ingreep te stoppen en ook drie weken na de ingreep niet te roken.

Bij iedere uitgebreidere chirurgische ingreep bestaat er een zeer kleine kans op trombose. Soms is er sprake van een verstoorde wondgenezing of een nabloeding. Dit hoeft geen negatieve gevolgen te hebben voor het resultaat. Ook zijn er kleine risico’s verbonden aan de narcose.

Specifieke risico’s van een kapseloperatie zijn:  bloeduitstortingen, infectie (soms verwijdering prothese), dunnere bedekking van de prothese. Daarnaast blijft er een risico op asymmetrie van de borsten en blijvende gevoelloosheid van (een deel van) de borst.

Het litteken kan de eerste weken na de ingreep tijdelijk rood, dik en hard worden. Een verstoorde wondgenezing kan bovendien een blijvend breed litteken veroorzaken.

Lees vooraf de bijsluiter die is opgesteld door de beroepsvereniging van plastisch chirurgen. Hierin wordt alles uitvoering en compleet beschreven: website NVPCExtra informatie over vergoeding voor verwijderen prothesen.

Print pagina

Wij helpen u graag

  • De service van een privékliniek binnen een ziekenhuis 
  • Korte wachttijden voor de poli en behandelingen
  • Persoonlijke benadering met goede uitleg