Artroscopie van de pols

Verzekerde zorg

De plastisch chirurg heeft met u besproken een artroscopie (kijkoperatie) van de pols te verrichten. Bij een kijkoperatie kunnen de gewrichtsoppervlakken en bandjes (ligamenten) in de pols goed bekeken worden. Soms is een artroscopie zinvoller dan een röntgenfoto of een scan.

Tijdens deze artroscopie wordt gekeken welke structuren in de pols wel of niet intact zijn, er wordt meestal niets gerepareerd. Indien nodig gebeurt dat later, in een aparte operatie. De plastisch chirurg bespreekt dit dan met u als voor de eerste controle komt.

Voorbereiding

Een kijkoperatie van de pols wordt meestal via een dagopname op de operatiekamer uitgevoerd. Voor een operatie op de operatiekamer moet u altijd nuchter zijn.

Voordat u geopereerd wordt komt u voor een gesprek bij de anesthesioloog. Deze arts is verantwoordelijk voor de verdoving van de arm of de narcose en zal met u de gang van zaken bespreken.

Geef altijd aan uw arts door welke medicijnen u gebruikt en welke operaties en ziektes u heeft doorgemaakt. Soms moeten medicijnen voor een operatie gestopt worden, bijvoorbeeld in het geval van bloedverdunners. Daarnaast verhoogt roken de kans op een ontsteking aanzienlijk.
Stopt u 6 weken voor een operatie met roken, dan is dit risico duidelijk kleiner.

Let op: U mag tijdens de operatie geen sieraden aan aangedane hand of pols dragen!

De behandeling

De operatie duurt meestal tussen de 15-45 minuten en wordt onder een verdoving van de hele arm of algehele narcose verricht. Er wordt een strakke bloeddrukband om de arm gedaan, waardoor er tijdelijk geen bloed in het operatiegebied kan komen. Hierdoor kan er veilig en secuur geopereerd worden. Uw hand wordt aan uw wijs- en middelvinger naar boven opgehangen.

Via een aantal kleine steekgaatjes in de pols worden de scope (camera) en eventueel andere instrumenten binnengebracht en kan het polsgewricht van binnen bekeken worden. Soms wordt er ontstekingsweefsel weggehaald of wordt het gewricht gespoeld. De steekgaatjes worden zo nodig gehecht. U krijgt voor enkele dagen een drukverband om de hand en een mitella. U mag dezelfde dag nog naar huis.

Na de behandeling

Na een kijkoperatie van de pols moet u rekening houden met de volgende zaken:

  • Na de ingreep mag u niet zelf autorijden, zorg er dus voor dat iemand u thuisbrengt.
  • Leg ‘s nachts de hand op een kussen zodat deze hoger ligt.
  • Het kan zijn dat u geadviseerd wordt om een nabehandeling door de handtherapeut te starten. Dit wordt voor of na de operatie tijdens het consult met de plastisch chirurg besproken.
  • Heeft u veel pijn na de operatie, dan kan door zwelling het verband te strak zitten. Probeer het verband wat losser te maken als u veel last heeft. Normaal is paracetamol voldoende voor een goede pijnstilling.

Na twee weken komt u terug bij de plastisch chirurg voor wondcontrole en het zo nodig verwijderen van de hechtingen.  Hij zal dan ook de bevindingen van de kijkoperatie en eventueel een verder behandelplan met u bespreken.

Complicaties

Na iedere operatie bestaat er een risico op een nabloeding of infectie. Door nauwkeurig en steriel te werken, wordt dit risico minimaal gehouden. Wanneer er na de operatie sprake is van toenemende pijnklachten, zwelling, roodheid van de wond of koorts, dan raden wij u aan contact op te nemen met de polikliniek. Bij enige twijfel zullen wij u adviseren om te komen.
Mocht er iets in de avonduren of in de weekenden voorvallen, dan kunt u altijd contact opnemen met de spoedeisende hulp van ziekenhuis Bernhoven. Er is altijd een dienstdoend plastisch chirurg bereikbaar.

Andere complicaties kunnen zijn: het niet (geheel) verdwijnen van de klachten, littekenklachten, het opengaan van de wond of beschadiging aan weefsels in het operatiegebied zoals de zenuwen of bloedvaten.

 

Lees ook: operaties aan de hand

Print pagina

Wij helpen u graag

  • De service van een privékliniek binnen een ziekenhuis 
  • Korte wachttijden voor de poli en behandelingen
  • Persoonlijke benadering met goede uitleg