Wenkbrauwlift

Verzekerde zorg

Veel mensen gaan naar een plastisch chirurg met het idee dat ze een ooglidcorrectie nodig hebben. Ze voelen druk op de ogen, kijken tegen de huid aan of hebben hoofdpijn en een moe gevoel. Vaak is er dan sprake van een gezakte wenkbrauw. Dit geeft dezelfde klachten als overtollige huid van de oogleden. Het komt ook vaak samen voor. Als dit het geval is, dan wordt er vaak een wenkbrauwlift in combinatie met een ooglidcorrectie geadviseerd. Door de wenkbrauw goed vast te zetten, voorkomt u dat de klachten snel terugkomen.

Voorbereiding

Een wenkbrauwlift wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd op de poliklinische behandelkamer en duurt 25 tot 45 minuten. De verdoving voelt alsof er water in uw oog loopt en is dus niet pijnlijk. Van de ingreep zelf voelt u niets.

Voor de behandeling worden er foto’s gemaakt voor in uw medisch dossier, deze worden niet ingestuurd naar uw zorgverzekering.

De behandeling

Er zijn meerdere methoden voor een wenkbrauwlift mogelijk. De plastisch chirurg adviseert u welke voor u het meest geschikt is.

Verwijderen van huid van het voorhoofd:

Deze methode is geschikt om de hele wenkbrauw te verhogen (ook bij zware wenkbrauwen). Bij de toepassing van deze methode zullen er echter littekens op het voorhoofd verschijnen. Er wordt een speciale hechttechniek gebruikt om de littekens zo min mogelijk op te laten vallen.

Draadlift:

Met draadjes onder de huid van het voorhoofd wordt de wenkbrauw opgetrokken. Het is geen zware ingreep, maar het is onduidelijk hoe lang de positie van de wenkbrauw goed blijft.

Voorhoofdlift:

Hierbij wordt het voorhoofd losgemaakt met een camera, en kan men zo de wenkbrauwen optrekken. Deze ingreep vindt plaats onder narcose en is niet geschikt voor mensen met een hoog voorhoofd.

Ooglidcorrectie met directe wenkbrauwlift:

Deze methode wordt het vaakst uitgevoerd. De chirurg tekent op het ooglid en de wenkbrauw nauwkeurig aan hoeveel huid er verwijderd moet worden. Vervolgens wordt een verdovende vloeistof met adrenaline ingespoten. De adrenaline zorgt ervoor dat het bloeden wordt beperkt. Dan snijdt de chirurg het reepje huid weg en indien nodig een stukje van de oogkringspier. Ook een teveel aan vet wordt verwijderd. Via hetzelfde sneetje kan de plastisch chirurg onder de wenkbrauw komen. De wenkbrauw wordt dan onderhuids vast gezet met twee hechtingen. Op het botvlies worden de haarvaatjes dichtgebrand en vervolgens wordt de incisie gehecht. Na de ingreep worden de oogleden gekoeld om zwelling tegen te gaan.

Na de ingreep

Na de ingreep kunt u meteen naar huis. Uw ogen zullen gezwollen zijn met rondom bloeduitstortingen. Deze zullen over het algemeen binnen een week wegtrekken. De hechtingen worden na een week verwijderd. De hechtingen van de wenkbrauwen blijven echter zitten. De meeste mensen gaan een tot twee weken weer aan het werk.

Na de behandeling mag u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen.

Napijn en herstel

De napijn is voor elke cliënt anders. Meestal volstaat paracetamol om de pijn te verlichten. De wenkbrauwen kunnen soms erg pijnlijk zijn, wat extra pijnstilling vereist. Ook dit varieert sterk per persoon. Net als bij elke andere chirurgische ingreep heeft het behandelde gebied tijd nodig om te herstellen.

De pijn neemt snel af, maar kan soms meerdere maanden aanwezig blijven (als u op de plek drukt). Ook ziet u soms deukjes waar de hechtingen zitten (soms blijven deze een beetje zichtbaar). Beide wenkbrauwen worden verhoogd, meestal zijn ze niet precies gelijk.

Tijdens het consult krijgt u advies over de nabehandeling en het koelen. Dit moet u regelmatig doen, zodat de zwellingen en bloeduitstortingen aanzienlijk minder worden. U kunt er vanuit gaan dat u ongeveer een week niet representatief bent. De meeste mensen dragen een zonnebril wanneer ze naar buiten gaan. De roodheid trekt meestal na een aantal weken weg. Alleen bij een dunne huid blijft die langer zichtbaar, soms tot zes maanden.

Complicaties

Net als bij de meeste chirurgische ingrepen bestaat het risico van een allergische reactie op de verdovingsvloeistoffen, desinfecteermiddelen of pleisters. Ook kan, ondanks het feit dat er steriel gewerkt wordt, een infectie ontstaan. De kans hierop is echter klein, namelijk 1%. De oogleden worden nooit exact gelijk, maar de plastisch chirurg zal dit wel proberen te bereiken. Door de veroudering van de oogleden zullen deze op den duur weer zakken. Ook kunnen de wenkbrauwen zakken en overtollig huid veroorzaken.

Soms is er sprake van een gestoorde wondgenezing of een nabloeding. Dit hoeft geen negatieve gevolgen te hebben ten opzichte van het resultaat. De kans dat het oog beschadigd wordt, is bij een wenkbrauwlift uiterst gering.

Een specifieke complicatie bij een wenkbrauwlift is dat de huid na de behandeling strakker trekt dan gewenst. Dit is meestal via een kleine correctie te verhelpen. Bij een wenkbrauwlift komt het zelden voor dat er een complicatie ontstaat waar u blijvend last van heeft. De hechtingen kunnen de eerste week pijnlijk zijn, en kan soms voor een langere tijd aanhouden. De wenkbrauwen worden nooit precies gelijk. Bij de hechtingen ontstaan deukjes in de huid, meestal trekken deze weg, maar niet altijd. Het is een veilige ingreep met een grote kans op succes.

 

VERGOEDING:

Een wenkbrauwlift/correctie kan soms vergoed worden door uw zorgverzekeraar (in het algemeen wordt gehanteerd dat de pupil voor 50% bedekt moet zijn. Dit moet duidelijk zichtbaar zijn op een foto vastgelegd in het dossier). Raadpleeg uw zorgverzekering of dit van toepassing is. In dit geval heeft u wel een verwijzing van uw huisarts nodig.

Omdat er onduidelijkheid bestaat over de behandelingen die al dan niet moeten worden aangevraagd bij uw zorgverzekeraar, leggen wij u hier uit hoe een en ander geregeld is.
U bent door uw huisarts verwezen in verband met uw vraag/klacht. Het kan zijn dat de behandeling van uw klacht niet onder de standaardvergoedingen in het basispakket valt. Dit betekent dat wij uw behandeling eerst moeten aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar de aanvraag goedkeurt dan wordt de behandeling dus vergoed, minus uw eigen risico.*
Als de zorgverzekeraar de aanvraag niet goedkeurt dan valt het consult, dat u bij de plastisch chirurg heeft gehad, onder uw eigen risico.
Bent u niet verwezen door uw huisarts, dan ontvangt u achteraf een factuur van €50,- voor het consult. Indien u na het consult doorgaat met de behandeling, dan wordt dit consult verrekend met de offerte en hoeft u niet eerst de €50,- te betalen.
Bij een afwijzing kunt u bij uw zorgverzekeraar tegen hun besluit in beroep gaan. Als uw zorgverzekeraar ook dan besluit de behandeling niet te vergoeden, dan kan de ingreep worden verricht in de Bernekliniek. U moet dan zelf de rekening betalen. U kunt natuurlijk ook besluiten om helemaal geen beroep te doen op uw huisarts en zorgverzekeraar. U kiest er dan gewoon meteen voor om de behandeling zelf te betalen.

Print pagina

Wij helpen u graag

  • De service van een privékliniek binnen een ziekenhuis 
  • Korte wachttijden voor de poli en behandelingen
  • Persoonlijke benadering met goede uitleg